Disclaimer

Disclaimer

De informatie op www.budgetwonen.nl en in onze digitale nieuwsbrieven zijn samengesteld uit meerdere interne en externe informatiebronnen. Budgetwonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Voor de websites waar naar doorverwezen wordt, gelden de disclaimers van de betreffende websites. Niet geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van informatie en media onderdelen uit onze hierboven genoemde communicatie uitingen kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Budgetwonen besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de communicatie uitingen. Het is niettemin mogelijk dat de informatiebronnen waar naar wordt verwezen, zijn gewijzigd. Aan de inhoud van onze communicatie uitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheden dan wel rechten of plichten worden ontleend.